خط مشی شرکت ویرا رایان خلیج فارس

شرکت ویرا رایان خلیج فارس در راستای ایفای  رسالت و مسئولیت محوله ، خودرا متعهد و موظف  به حفظ و اجرای خط مشی هاو سیاست های تبیین شده در ارائه خدمت و بهنگام نمودن اطلاعات و ارتقای سطح کفیت و بهره وری میداند و خود را موظف به اجرا و متعهد به موارد ذیل میداند:

*ارج نهادن به مشتری به عنوان سرمایه اصلی و تلاش جهت رضایت مشتریان

*توسعه همه جانبه شرکت  با هدف دستیابی به بازارهای جدید و ارتقاء تجاری سازمان در سطح ملی و منطقه ای

*بهبود مداوم سطح کیفی کلیه فرایند های سازمان در جهت ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش

*ارج نمودن به مقام والای نیروی انسانی و ارتقا سطح توانمندی کارکنان

*بهره گیری از تامین کنندگان با تعهدو متخصص ، باتجربه مکفی برای فروش محصولات با کیفیت

*استقرار مدیریت مالی کارآمد و افزایش سود با در نظرگرفتن مشتری،کارکنان،تامین کنندگان و سهامداران

مشتری های راضی - 75%
توانایی های ما - 95%
مدیریت پروژه - 85%
مهارت های برنامه ریزی- 98%
PG K11 SERIE